Till innehåll på sidan

Österrike: Technische Universität Graz

Graz är Österrikes näst största stad efter huvudstaden Wien och ligger i sydöstra Österrike nära gränsen till Slovenien. Det är en charmig universitetsstad och universitetet har tre campus i och kring centrum.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska, delvis engelska
Terminstider: Oktober-januari och mars-juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  portal.tugraz.at/portal/page/portal/Internationale_Beziehungen/Incomings/IncomingExchangeStudents

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser eller 2 helårsplatser inom samhällsbyggnad; 2 teminsplatser eller 1 helårsplats arkitektur
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser inom samhällsbyggnad. Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser 

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-08-31