Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Österrike: Technische Universität Graz

TU Graz ligger i hjärtat av Graz, den näst största staden i Österrike. Med åtta universitet är Graz en riktig studentstad och anses vara en av de städerna med högst livskvalitet i Centraleuropa och EU.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska, delvis engelska
Terminstider: Oktober-januari och mars-juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbsida: tugraz.at
Youtube: tugraz
Tänk på:
 Länk till kurser på engelska finns på tugraz.at/go/search-courses . Intyg på B2 i engelska eller tyska (enligt CEFR).

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 KTH-gemensamma terminsplatser, 2 KTH-gemensamma helårsplatser.

Utöver det har ABE-skolan extra platser. Det finns 4 terminsplatser eller 2 helårsplatser inom samhällsbyggnad; 2 teminsplatser eller 1 helårsplats arkitektur.

Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser inom samhällsbyggnad. Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser