Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Österrike: Universität für Bodenkultur Wien

BOKU Wien (från tyska, Universität für Bodenkultur Wien) är ett universitet i hjärtat av Europa med ett starkt fokus på hållbarhet. BOKU kombinerar grundläggande och tillämpad expertis inom områdena naturvetenskap, teknik och bioteknik samt sociala och ekonomiska vetenskaper för att förbättra kunskapsunderlaget för hållbar förvaltning av naturresurser.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk:Engelska (Avancerad nivå) eller Tyska (B1)
Terminstider:  Vintertermin oktober-februari, sommartermin februari-juni
Poängsystem:  30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats: boku.ac.at/en/
Youtube: BOKU Wien

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år (bioteknik)
Betygskrav: nej
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.