Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Singapore: Singapore University of Technology and Design

Singapore University of Technology and Design (SUTD) grundades 2009 i samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT) och är ett modernt och nytänkande universitet. Det består endast av fyra huvudområden: Architecture and Sustainable Design, Engineering Product Development, Engineering Systems and Design och Information Systems Technology and Design. Campuset ligger i den östra delen av Singapore.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, januari-april
Poängsystem: 48 SCs motsvarar 30 hp
Webbplats: www.sutd.edu.sg/Global/Student-Exchanges
FUNKA: www.sutd.edu.sg/Campus-Life/Diversity-and-Inclusion/Special-Education-Needs-(SEN)-Support
Tänk på:  Architecture and Sustainable Design är inte öppet för utbytesstudenter. Det finns möjlighet att skriva sitt KEX-jobb under utbytesterminen.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser, (2 ht + 2 vt)
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: De senaste fem åren har nomineringspoängen legat mellan outnyttjade platser och 4,16.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.