Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storbritannien: Newcastle University

Universitetet ligger i centrala Newcastle som är en typisk studentstad i nordöstra England. Centrumet är kompakt så det mesta går att göra till fots. Universitetet är ett så kallat ”red brick university”; en universitetstyp som skapades i början av 1900-talet i Storbritanniens stora industristäder.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September - december och februari - juni
Poängsystem: 60 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: ncl.ac.uk
Tänk på: Observera att det i och med Brexit kan tillkomma kostnader för visum och NHS sjukvård vid utbytesstudier i Storbritannien. Läs mer om detta här:
Visum för studenter
Ansökan om sjukförsäkringskort

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 terminsplatser inom urban planning; 1 helårsplats eller 2 terminsplatser arkitektur
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser inom urban planning de senaste läsåren. Vid konkurrens om en utbytesplats för arkitekturstudenter baseras urvalet på bedömning av portfölj.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser