Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Taiwan: National Cheng Kung University

National Cheng Kung University är ett heltäckande universitet och betraktas som ett av de mest prestigefyllda universiteten i Taiwan, med högt anseende inom vetenskap, teknik, medicin och design. Universitetet ligger i Tainan City och har över 20 000 studenter inom nio skolor på elva campus.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska och engelska
Terminstider: Augusti-januari, februari-juli
Poängsystem: 1 studie poäng från Taiwan motsvarar 2.0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  ncku.edu.tw
YouTube: NCKU på svenska  , NCKU in English , Exchange at NCKU
Tänk på: Möjlighet att söka på lokalt stipendium. Ta ej emot ex-jobb som utbytestudie.

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 4 terminsplatser, vilket kan komma att ändras inför kommande läsår.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,86 (ht16), 3,5 (vt17); 3,72 (ht17), outnyttjad plats (vt18); 3,71 (ht18), 3,81 (vt19), 3.85 (ht19), 3.67 (vt20), outnyttjade platser (ht20), outnyttjade platser (vt21), 3,4747 (ht21), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.