Till innehåll på sidan

Taiwan: National Sun Yat-sen University

National Sun Yat-sen University är ett forskningsuniversitet som ligger i Sizihwan i södra Taiwan. Universitetet har runt 10 000 studenter inom ett brett spektrum av ämnesområden. NSYSU är känt för sitt vackra campus, omgivet av hav och berg.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och kinesiska
Terminstider: September-januari, februari-juli
Poängsystem: 1 studie poäng från Taiwan motsvarar 1,5 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  oia.nsysu.edu.tw  
Mer info om universitetet:  NSYSU info
Tänk på: Läkarundersökning ingår i ansökningsprocessen

Utbytesmöjligheter.

Platser: Ca 2 terminsplatser, vilket kan komma att ändras inför kommande läsår.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2016/17); 3,61 (ht17), 3,64 (vt18); 3,91 (ht18), 3,97 (vt19), 3.65 (ht19), outnyttjade platser (vt20), outnyttjade platser (ht20), outnyttjade platser (vt21), outnyttjade platser (ht22).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser