Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Taiwan: National Yang Ming Chiao Tung University

National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) är ett av Taiwans ledande offentliga forskningsuniversitet och ligger i Hsinchu. NYCU bildades när National Yang Ming University (Yang Ming) och National Chiao Tung University (Chiao Tung) den 1 februari 2021. Yang Ming fokuserade på biomedicinsk forskning och Chiao Tung fokuserade på forskning kring elektronisk kommunikation. Det är ett omfattande universitet som består av nio skolor med 1,400 lärare och 17,000 studenter. Bortsett från att vara högt rankade i ämnen som data- och elektroteknik är NCTU känd för sina många idrottsanläggningar på campus, som är öppna för alla studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska och engelska
Terminstider: Augusti-december, februari-juli
Poängsystem: 1 studie poäng från Taiwan motsvarar 2.0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.

Tänk på: Möjlighet att söka på lokalt stipendium.
Webbplats:  oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 2 terminsplatser, vilket kan komma att ändras inför kommande läsår.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,75 (ht16), 3,74 (vt17); 3,56 (ht17), outnyttjad plats (vt18); 4,23 (ht18), 3,74 (vt19), 4.17 (ht19), outnyttjade platser (vt20), outnyttjade platser (ht20), outnyttjade platser (vt21), 2,8458 (ht21), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program elle din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser