Till innehåll på sidan

Thailand: Chulalongkorn University

Chulalongkorn University är Thailands första offentliga universitet och grundades 1917. Universitetet har ca 40 000 studenter och är ett heltäckande universitet med ca 500 program varav ca 90 är internationella program som ges på engelska. De flesta kurser/program är öppna för utbytesstudenter. Campus ligger centralt i Bangkok.

@

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Thai och engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj
Poängsystem: 9-22 credits motsvarar 30 hp, beroende på nivå och program
Webbplats:  www.inter.chula.ac.th/
Tänk på: På masternivå kan undervisningen vara på helger. På kandidatnivå rekommenderas utbytesstudenter att använda skoluniform.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per år
Betygskrav: 3,5
Nomineringspoäng*: De senaste fem åren har nomineringspoängen legat mellan outnyttjade platser - 4,03.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser