Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tjeckien: University of Chemistry and Technology Prague

University of Chemistry and Technology är det ledande universitetet inom kemi i Centraleuropa och det största inom kemi i Tjeckien. Universitetet är uppdelat på fyra fakulteter: kemi (kemiingenjör), kemiteknologi, miljöteknologi och mat och biokemisk teknologi. Dessa fyra fakultet huserar de flesta inriktningar inom kemi och biokemi. På UCT Prag studerar runt 3500 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, (speciell kurskatalog för Erasmusstudenter där kurser på kandidatnivå och mastersnivå finns på engelska)
Terminstider: Höstterminen börjar i första halvan av september och avslutas med tentaperiod i början av februari. Vårterminen börjar i februari och avslutas med en tentaperiod mot slutet av juni.
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  study.vscht.cz/erasmusplus
Tänk på: Man ansöker om boende via universitetet (kolla upp deadline för bostadansökan), där de erbjuder studentboende i dubbelrum.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser årligen (eller 1 helårsplats) inom Kemi
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,61 (HT15)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.