Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Turkiet: Istanbul Technical University

Istanbul Technical University (ITU) är ett av världens äldsta tekniska universitet och grundades 1773. ITU är ett ansett universitet som är känt för sin historia, teknik, vetenskap och sina sportprestationer. ITU har fem campus, alla i hjärtat av Istanbul. ITU har 360 laboratorier, 13 forskningscentrum och 39 masterprogram.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska på masternivå
Terminstider: September-januari, januari-juni
Poängsystem: 22,5 credits motsvarar 30 hp på undergraduate nivå, 12 credits motsvarar 30 hp på postgraduate nivå
Webbplats:  www.global.itu.edu.tr/

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år inom Fastigheter och byggande, 1 helårsplats eller 1 terminsplats per år inom stadsplanering
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser