Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Turkiet: Sabanci University

Universitetet ligger i Istanbul och undervisningen ges på engelska.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Februari-maj, september-januari
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.sabanciuniv.edu/en

Utbytesmöjligheter

Platser: en terminsplats
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.