Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tyskland: Technische Universität Darmstadt

TU Darmstadt grundades 1877, och sedan dess är studier av teknik, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap en naturlig del av universitetet. Darmstadt ligger nära Frankfurt och är en livlig studentstad. Universitetet är nyligen upprustat och ett omfattande moderniseringsarbete är gjort. Här arbetar cirka 270 professorer och 25 000 studenter är inskrivna, många internationella. Alla med fokus på teknologi, sett ur en ingenjörs perspektiv.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska och engelska
Terminstider: Oktober - mars, april - september
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  tu-darmstadt.de
Youtube: TU Darmstadt
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s. Det finns möjlighet till dubbeldiplomstudier inom vissa skolor.

Utbytesmöjligheter

Platser: 10 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser 

Interview with TU Darmstadt 2022-06-14 (pdf 103 kB)