Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tyskland: Universität der Künste Berlin

Universität der Künste Berlin är Tysklands största konsthögskola som ligger centralt i Berlin med cirka 4000 studenter. UDK erbjuder utbildningar inom arkitektur, konst, design, musik m.m.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Tyska
Terminstider: Oktober-mars, april-juli
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  UDK Berlin
Tänk på: Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats eller 2 terminsplatser.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng: Inlämning av portfölj är obligatorisk för alla arkitekturstudenter som söker utbytesstudier. Behörigheten granskas genom portföljbedömning. Portföljen måste uppfylla en viss kvalitetsnivå för att ansökan ska komma ifråga oavsett eventuell konkurrens om platsen.
Mer om urval

Reseberättelser