Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tyskland: Universität Stuttgart

Universität Stuttgart är en del av TU9-universiteten i Tyskland, som står för hög kvalitet inom teknik och naturvetenskap. Universitetet har ca 20 000 studenter.

Universitetet i korthet

Copyright: Universitaet Stuttgart

Undervisningsspråk: Tyska, vissa kurser kan erbjudas på engelska. C1 i tyska eller B2-nivå, och sedan får man läsa en sommarkurs innan terminsstart.
Terminstider: Oktober-mars, april–september
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.ia.uni-stuttgart.de/internat/index.en.html
Tänk på:  Observera att terminstiderna skiljer sig markant från KTH:s.

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI (Farkostteknik): 2 terminsplatser, EECS: 4 terminsplatser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.