Till innehåll på sidan

Ungern: Budapest University of Technology and Economics

Budapest University of Technology and Economics (BME) är den främsta tekniska högskolan i Ungern. Den grundades 1782 och var det första institutet i Europa att utbilda ingenjörer på universitetsnivå. Mer än 110 institutioner är verksamma inom strukturen av åtta fakulteter. Drygt 20 000 studenter varav en relativt stor andel internationella studenter läser vid universitetet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, ungerska, tyska, franska och ryska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.bme.hu
Tänk på: Utbytesstudenter får inte läsa kurser inom arkitektur

Utbytesmöjligheter

Platser: 16 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser