Till innehåll på sidan

USA: California Polytechnic State University

Cal Poly är ett statligt universitet beläget i San Luis Obispo, mellan San Francisco och Los Angeles i Kalifornien. Det är ett av fem heltäckande "polytechnic" i USA och har omkring 19 000 studenter. Cal Poly:s motto är ”Learning by Doing” och alla utbildningsprogram har en teknisk, en professionell och en konstnärlig komponent. Det finns studentboende på campus och även goda möjligheter att hyra privat lägenhet nära campusområdet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: september-juni. Trimestersystem indelat i höst, vinter och vår.
Poängsystem: Undergraduate: 12 units/quarter (nivå 200-400). KTH students bör ta kurser på nivå 300-400. Graduate: 8 units/quarter (nivå 400-500)
Webbplats:  Exchange Programs - International Students and Scholars (calpoly.edu)
Tänk på: KTH nominerar bara helårsstudenter pga trimestersystemet. KTH-studenter får inte läsa på College of Business. Introduktionsperioden är obligatorisk. Studenter måste köpa en försäkring via CalPoly. Minst hälften av kurserna måste läsas vid School of Engineering.
När du ansöker om visum till USA behöver du kunna visa att du kan finansiera din vistelse i USA. Du kan t ex få ett intyg från CSN, men du behöver även ha t ex ett bankintyg som tillsammans kan visa att du har tillräckliga medel för vistelsen. Mer information finns på den amerikanska ambassadens hemsida.

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 helårsplats
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,51 (2017/18); 4,82 (2018/19), 4,106 (2019/20), 4,47 (2020/21), 4,17 (2021/22), 4,1833 (2022/23).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola. 

Reseberättelser