Till innehåll på sidan

USA: Iowa State University

ISU ligger i Ames, Iowa, mitt i USA. Ames är en liten stad med många parker och en stark universitetskultur med mottot "Ames, where the world meets". Staden är populär bland internationella studenter för sin småstads- och "college-känsla". Universitetet är välkänt för ett stort antal välkända nationella forskningslab inom exempelvis energi, aerospace, förnybara kemikalier, osv.

©

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj (obligatorisk Orientation Week)
Poängsystem: Undergraduate; 15 credits motsvarar 30 hp. Graduate; 9 credits motsvarar 30 hp.
Webbplats:  www.studyabroad.iastate.edu/preparing/incomingEX
Tänk på: USD 40 krävs i ansökningsavgift. Orientation week är obligatorisk. Studenter kan söka till "Graduatenivån" om de har en slutförd kandidatexamen (BSc) från KTH. Studenter har tidigare inte behövt köpa en försäkring via Iowa State University, utan Kammarkollegiets försäkring Student ut har tidigare räckt. Mindre avgifter tillkommer (ca 200 dollar) och inkluderar bland annat en ”health fee”, vilket inte är samma sak som en försäkring. Informationen om försäkring gäller för föregående läsår och kan komma att ändras. För aktuell information, se universitetets hemsida. Mer information om hur det är att vara utbytesstudent på Iowa State University (film): Study abroad .

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 höst- och 1 vårterminsplats
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,2 (ht18), 3,96 (vt19), 4,00 (ht19), 3,68 (vt20), 4,024 (ht20), 4,0 (vt21), 4,5 (ht21), 3,56 (vt22), 4,5 (ht22), 3,85 (vt23), 3,9251 (ht23), 4,2077 (vt24)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser