Till innehåll på sidan

USA: Iowa State University

ISU ligger i Ames, Iowa, mitt i USA. Ames är en liten stad med många parker och en stark universitetskultur med mottot "Ames, where the world meets". Staden är populär bland internationella studenter för sin småstads- och "college-känsla". Universitetet är välkänt för ett stort antal välkända nationella forskningslab inom exempelvis energi, aerospace, förnybara kemikalier, osv.

©

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Academic calendar: Augusti-december, januari-maj (obligatorisk Orientation Week)
Credit system: Undergraduate; 15 credits motsvarar 30 hp Graduate; 9 credits motsvara heltidsstudier.
Website:  www.studyabroad.iastate.edu/preparing/incomingEX
Note: USD 40 krävs i ansökningsavgift. Majoriteten av kurser måste vara inom Engineering. Studenter kan också ta kurser inom Liberal Arts College (LAS). Studenter kan ansöka till nivån "Graduate" om fullgjort kandidatexamen (BSc) på KTH. Mer om hur det är att vara utbytesstudent på Iowa State University (film): Study abroad

Utbytesmöjligheter

Platser: 1 höst- och 1 vårterminsplats.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4,2 (ht18), 3,96 (vt19), 4,00 (ht19), 3,68 (vt20), 4,024 (ht20), 4,0 (vt21), 4,5 (ht21), 3,56 (vt22), 4,5 (ht22), 3,85 (vt23).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-03-28