Till innehåll på sidan

USA: Purdue University

Purdues campus ligger i West Lafayette, Indiana och har omkring 40 000 studenter och en stor andel internationella studenter. Purdue erbjuder mer än 200 ämnen. Universitetet har även 18 idrottslag och 900 studentorganisationer som välkomnar internationella utbytesstudenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj.
Poängsystem: Undergraduate: 15 credits räknas som heltidsstudier, Graduate: 9 credits räknas som heltidsstudier.
Webbplats:  purdue.edu
Tänk på: Alla utbytesstudenter antas som studenter på undergraduatenivå. Utbytesstudenter kan välja kurser upp till nivå 500. Kurserna på nivå 500 ges både på undergraduate- och graduatenivå. 50 % av kurserna ska vara inom en skola. Frivillig introduktion för internationella studenter. Studenter har tidigare inte behövt köpa en försäkring via Purdue University, utan Kammarkollegiets försäkring Student ut har räckt. Mindre avgifter kan tillkomma. Informationen gäller för föregående läsår och kan komma att ändras. För aktuell information om försäkring och avgifter, se universitetets hemsida.

Visum och vaccinkrav i USA

Handläggningen av visum till USA kan ta lång tid, därför är det viktigt att du påbörjar ansökan så snart du blivit antagen till utbytesstudier på ett universitet i USA. Detsamma gäller att ordna med de nödvändiga vaccinen du behöver för att påbörja studierna i USA.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser (2 ht + 2 vt)
Betygskrav: 3,75 ( 3.0 av 4.0 på en USA-skala).
Nomineringspoäng*: 4,0393 (2019/20), outnyttjade platser (2020/21), outnyttjade platser (2021/22), outnyttjade platser (2022/23), outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.