Till innehåll på sidan

Forskarstudier

Kungliga Tekniska Högskolan erbjuder möjligheten att slutföra en doktorsexamen (PhD) i en dynamisk, internationell forskningsmiljö med anläggningar i världsklass och nära samarbete med industrin och andra framstående universitet världen över. Genom att vara Sveriges största och högst rankade tekniska högskola, erbjuder KTH idealiska förutsättningar för sina 2000 doktorander.

Forskarstudier vid KTH

Att bedriva doktorandstudier vid KTH innebär att arbeta med ett forskningsprojekt under handledning av en erfaren forskare. Du följer en individuell studieplan, deltar i kurser inom ramen för forskarutbildningen och skriver en avhandling. Doktorander på KTH är normalt anställda och får månadslön.

För att lyckas som doktorand måste du vara målinriktad, driven och villig att ta ansvar för ditt eget arbete. Din utveckling går hand i hand med framstegen inom ditt forskningsprojekt och kursarbetet.

Det förekommer inga studieavgifter för forskarstudier i Sverige.

Läs mer om att vara doktorand på KTH på vår engelskspråkiga webb

Att bli doktorand på KTH

KTH rekryterar endast de bästa kandidaterna till doktorandstudier och urvalsprocessen utmärks av hög konkurrens. Blivande doktorander ansöker till en ledig plats, som utannonseras nio gånger om året: i februari, mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december.

Så går ansökan till

Lista över lediga platser

Antagningskrav

Studenter som är behöriga till forskarutbildning måste uppfylla följande grundläggande behörighetskrav:

  •   avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  •   fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå

Dessutom gäller särskilda krav för varje projekt. Dessa beskrivs i annonsen för ledig plats och kan avse ytterligare kunskaper från högre utbildning, yrkeserfarenhet, nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor. Det ställs särskilda krav på språkkunskaper i engelska, se Antagningskrav .

Examina

KTH utfärdar följande examina på forskarnivå:

  •   Teknologie doktor (fyra års heltidsstudier)
  •   Teknologie licentiat (möjlig mellanexamen; två års heltidsstudier)

Läs mer om examen på vår engelskspråkiga webb

Andra möjligheter till forskarstudier

Förutom att vara anställd och finansierad av KTH kan doktorandanställningar erbjudas i partnerskap med aktörer inom sektorn eller andra universitet inom följande ramar:

  Gemensamma utbildningsprogram och stipendiesamarbeten

  Stipendiesamarbete

Villkoren och ansökningsförfarandena för dessa möjligheter skiljer sig från de som gäller för KTH. KTH tillhandahåller inte stipendier för att finansiera forskarstudier.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2021-03-02