Till innehåll på sidan

Stärker Sveriges nationella cyberförsvar

Vid CDIS utvecklar vi kunskap som ska stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet. Här arbetar ledande forskare för att möta utmaningarna som följer av den snabba digitaliseringen av samhället.

KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS)

Grundades 2020 som ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Inom CDIS utvecklas nya tekniker och metoder för att stärka Sveriges cyberförsvar genom forskning och utbildning. CDIS bidrar till landets enda utbildning för värnpliktiga cybersoldater och cirka 25 forskare är anknutna till forskningscentrumet.

Anmäl dig till vår mejllista

Vill du få uppdateringar om centret? Anmäl dig då till vår mejllista .

CDIS:s engelska webbplats

Innehållsansvarig:pontusj@kth.se
Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2021-11-02