Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsområden

Forskningsområdena vid avdelningen för rymd- och plasmafysik täcker ett stort område från laboratorieplasma ut till plasma i avlägsna delar av solsystemet.

Den jordnära rymden

Norrsken, chocker i plasma, magnetisk återkoppling, kopplingen mellan solvinden, magnetosfären och jonosfären är några av de processer som vi studerar i den jordnära rymden.

Plasma-materialväxelverkan

Plasmamaterialinteraktioner är ett framväxande tvärvetenskapligt område som studerar de komplicerade interaktionerna mellan plasmor och kroppar av kondenserat material.

Tillämpad plasmafysik

Tillämpningarna sträcker sig från högeffektiva plasmabrännare som används för skärning och smältning till tillverkning av strukturer i nanoskala.

Icke-ideala plasman

Icke-ideala plasmor kännetecknas av uppkomsten av starka korrelationer, förekomsten av kvanteffekter och uppkomsten av dissipativa processer.

Solsystemets plasmafysik

Forskning om plasmamiljöer i andra kroppar i solsystemet än jorden samt solen och solvinden.