Till innehåll på sidan

Forskningsområden

Forskningen syftar till en fördjupad förståelse av fundamentala egenskaper hos materia i plasmatillstånd, speciellt dess elektrodynamik, såsom förmåga att leda elektisk ström, förekomst av elektriska fält och impulsiv frigörelse av magnetiskt lagrad energi.

Forskningen syftar till en fördjupad förståelse av fundamentala egenskaper hos materia i plasmatillstånd, speciellt dess elektrodynamik, såsom förmåga att leda elektisk ström, förekomst av elektriska fält och impulsiv frigörelse av magnetiskt lagrad energi. Dubbelskikt och komplexa plasman studeras i laboratorieexperiment medan rymdexperiment utförs för att studera norrsken, rymd(o)väder, solvind-magnetosfär-jonosfär-växelverkan samt andra planeter och himlakroppars plasmaomgivningar.

Forskningen drar nytta av en fruktbar kombination av laboratorieexperiment, experiment och observationer i rymden, samt teori och simuleringar. Vi har en aktiv roll i ett antal internationella rymdprojekt samt bedriver markbaserade rymdobservationer. Forskningen kan delas in i fyra huvudområden, som beskrivs vidare under rubrikerna till vänster.

Våra forskningsområden