Till innehåll på sidan

Avdelningen för Fiberprocesser

Välkommen till avdelningen för Fiberprocesser vid Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi på KTH.

Gruppfoto på Fiberprocesser våren 2023
Avdelningen för Fiberprocesser våren 2023. Fotograf: Jon Lindhe, KTH

Forskningsområdet Fiberprocesser sträcker sig från traditionella industriella processer för pappers- och förpackningstillverkning till nya processer av nya material baserade på massafibrer och nanocellulosa. Detta inkluderar avancerade karakteriseringstekniker av processer och material, inklusive tekniker baserade på synkrotronstrålning och neutronspridning.

Illustration: Isabel Romero Calvo, 2020, Morphology LLC. Bilden är beskuren och roterad.

Avdelningschef:

Daniel Söderberg
Daniel Söderberg
professor 087907196
Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Senast ändrad: 2023-08-07