Till innehåll på sidan

Alumner från INDEK

Genom åren har många forskarstuderande passerat genom INDEK's program och utexaminerats till doktorer och licenciater. De listas här.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2020-06-16
Utexaminerade licentiater
Utexaminerade doktorer