Till innehåll på sidan

Grundutbildning vid INDEK

INDEK står för merparten av KTH:s grundutbildning i ekonomi, företagsledning och organisation.

Det är tydligt att dagens samhälle har ett stort behov av högutbildade ingenjörer som kombinerar tekniskt djup och expertkunskaper med goda kunskaper i ekonomi, företagsledning och organisation. Med denna utgångspunkt har INDEK utvecklat ett brett kursutbud som täcker in många olika delar av ämnesområdet Industriell ekonomi.

Kursutbudet består av grundläggande kurser inom bland annat industriell ekonomi, ekonomistyrning, finansiering, projektledning, marknadsföring, industriell utveckling, nationalekonomi, entreprenörskap, ledarskap och organisering, samt mer avancerade kurser som ger fördjupade kunskaper inom affärs- och verksamhetsutveckling i teknikintensiva företag och organisationer. Många studenter väljer att som avslutning på sina studier skriva sitt examensarbete vid INDEK.

En fråga av särskild betydelse inom undervisningen i industriell ekonomi är den praktiska relevansen, det vill säga kopplingen till olika ekonomiska och ledningsmässiga utmaningar som ingenjörer och företag inom olika industrisektorer ställs inför.

INDEK spelar en viktig roll som en av huvudleverantörerna av kurser till civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi, till masterprogrammet i Industriell ekonomi (som kan väljas av studenter från ett halvdussin andra civilingenjörsprogram på KTH och av studenter från andra universitet) och till det ettåriga magisterprogrammet Entreprenörskap och innovationsledning. INDEK erbjuder också ett stort antal öppna kurser till ingenjörsstudenter som vill läsa någon eller några kurser inom industriell ekonomi som komplement till sin tekniska utbildning.

INDEK strävar efter att all undervisning skall baseras på en stabil vetenskaplig grund. Institutionen satsar därför hårt på att utföra relevant forskning inom industriell ekonomi och använda erfarenheterna för att vidareutveckla innehållet i existerande kurser och för att utveckla nya kurser. 

INDEK erbjuder ett stort antal kurser på grundläggande och avancerad nivå som du finner på sidan med INDEK kurser .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2022-09-01