Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram

Information om civilingenjörs- och masterprogram inom industriell ekonomi.

INDEK är en av de viktigaste leverantörerna av kurser till civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management). Omkring en tredjedel av kurserna inom detta program ges av INDEK. Institutionen ansvarar dessutom för det tvååriga masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Management) och det ettåriga magisterprogrammet Entreprenörskap och innovationsledning (Entrepreneurship and Innovation Management).

INDEK medverkar dessutom i masterprogrammet ICT Innovation som drivs av det Europeiska samarbetsprogrammet EIT Digital och masterprogrammet Bioentrepreneurship som drivs vid Karolinska institutet.

Information om programmen

Civilingenjörsprogram och mastersprogram Industriell ekonomi (CINEK/TIEMM) (300 hp, 3 + 2 år)

Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi är en femårig ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad i kompetens affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap studenten får med sig ger en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är studenten väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning. Programmet har fyra inriktningar inom olika tekniska tillämpningsområden: Datateknik och kommunikation, Energisystem och hållbar utveckling, Produktframtagning och Tillämpad matematik.

Mer information om programmen:

Masterprogram Industriell ekonomi (TINEM) (120 hp, 2 år)

Masterprogrammet Industriell ekonomi (Eng: Industrial Management) är utformat för studenter med en kandidatexamen i ett tekniskt ämne som är intresserade av en framtida ledande position i industri och teknikbaserade företag. Masterprogrammet kan väljas av studenter från sex utvalda civilingenjörsprogram på KTH. Det är också öppet för studenter med en teknisk kanditatexamen från något annat svenskt eller utländskt universitet.

Mer information om programmet (på Engelska):

Masterprogram Teknikbaserat entreprenörskap (120 hp,2 år)

Masterprogrammet i Teknikbaserad entreprenörskap ger studenter färdigheter i att driva innovation hos stora företag eller skapa och utveckla sina egna entreprenörsföretag. Programmet kombinerar ett starkt fokus på teknik med expertis inom entreprenörskap, innovation och företagande.  

Utexaminerade får en unik kompetens inom innovation och ledning och ett värdeskapande tänkesätt som är behändigt för dynamiska karriärer.

Mer information om programmet (på Engelska):

Andra masterprogram  

(alla länkar går till information som är på Engelska)

Mer information om masterprogram ICT Innovation inom EIT Digital vid KTH Campus Kista:

Mer information om masterprogram Bioentrepreneurship vid Karolinska institutet (KI):

                       
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2024-03-06