Till innehåll på sidan

Projekt ska digitalisera industrin

Publicerad 2023-11-29

Vinnova beviljar KTH och tre andra lärosäten 25 miljoner för ADAPT - en ny affärsmodell för industrins kompetensutveckling.

Behovet av avancerad kompetensutveckling och livslångt lärande är stort - och ökar - särskilt vad gäller de snabbt växande områdena inom avancerad digitalisering.

Nu ska KTH tillsammans med Chalmers, Linköping och Örebro Universitet ta fram en ny affärsmodell för kompetensomställning i industrin och offentlig sektor genom projektet ADAPT.

Mattias Wiggberg porträtt
Mattias Wiggberg, forskare på INDEK, KTH.

– Såväl industrin som universitet och högskolor kämpar för att möta efterfrågan på kompetensutveckling. Men flera policyrelaterade hinder, som rör bland annat finansiering, lagstiftning, kultur och incitament, skapar utmaningar för att det ska bli verklighet, säger Mattias Wiggberg , KTH, som leder projektet.

Projektet syftar till att utforska och testa de möjligheter som en förändrad policy skulle kunna bidra till vad gäller utbudet av kompetensutveckling för avancerad digitalisering.

– Genom att skapa ett policylab för avancerad digitalisering kan vi kvalitativt och kvantitativt utvärdera effekterna av olika policyförändringar inom högskoleområdet. Stegvis kan vi sedan bygga upp en ny, fungerande, affärsmodell för kompetensutveckling, säger Mattias Wiggberg.

Text: Anna Gullers

Om projektet ADAPT

Projektet finansieras av Vinnova och pågår fram till 2027.

Fredrik Heintz (LiU), Ulrika Lundqvist (Chalmers), Amy Loutfi (OrU) och Jan Gulliksen  (KTH) står tillsammans med Mattias Wiggberg  (KTH) bakom ansökan. Medlemmarna har i flera projekt skapat innovativa kompetensinsatser och bidrar i de stora satsningarna kring digital spetskompetens som pågår nationellt.