Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Disputation Charlotta Mankert 17/12

  Publicerad 2010-11-30

  Fredagen den 17/12 försvarar Charlotta Mankert sin doktorsavhandling The Black-Litterman model – towards use in practice

  Läs artikeln
 • Charlotte Holgersson docent i genus, organisation och ledning

  Publicerad 2010-09-06

  Fredagen den 3 september antogs Ekon dr Charlotte Holgersson som docent i genus, organisation och ledning vid KTH

  Läs artikeln
 • EDIM program

  Publicerad 2010-08-23

  The department of Industrial Economics and Management (INDEK), KTH is pleased to announce the selection of a new PhD program- European Doctor in Indus...

  Läs artikeln
 • Nationell Hearing om forskningspolitik och Genusforskning

  Publicerad 2010-06-08

  Sveriges genusforskarförbund, SGF, inbjuder tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till en d...

  Läs artikeln
 • Internationell konferens i Sing-Sing

  Publicerad 2010-05-28
  Läs artikeln
 • CeBITE-forskare får utmärkelse

  Publicerad 2010-05-27
  Läs artikeln
 • Thorolf Hedborg - hedersmedlem i I-sektionen

  Publicerad 2010-04-19

  Läs artikeln
 • Nationellt uppsatspris till Indek-student

  Publicerad 2010-01-29

  Svenska Projektakademiens uppsatspris för 2009 har tilldelats Helga Persson, tidigare studerande på M-programmet, för hennes examensarbete i Industrie...

  Läs artikeln
 • Forskningsmedel till internationella samarbeten

  Publicerad 2010-01-11

  Monica Lindgren och Johann Packendorff har från Handelsbankens Forskningsstiftelser erhållit knappt en halv miljon kr i stipendiemedel för att utveckl...

  Läs artikeln
 • EU-medel till entreprenörskapsforskning på Indek

  Publicerad 2009-12-11

  Monica Lindgren har erhållit EU-finansiering för KTHs del i projeket Quadruple Helix Central Baltic. Projektet syftar till nätverks- och klusterbygg...

  Läs artikeln
 • Distansdisputation 15 dec kl 15.00, F3

  Publicerad 2009-12-04

  DIANA MALVIUS framlägger sin avhandling “Integrated information management in complex product development” Den 15 dec kl 15.00 I sal F3

  Läs artikeln
 • Disputation, Anette Hallin 11/12

  Publicerad 2009-12-01
  Läs artikeln
 • Ny bok om "Organizational communication and Sustainable Development: ICTs for mobility"

  bild
  Publicerad 2009-12-01
  Läs artikeln
 • Forskning om konkurrenskraftigt tjänstearbete på INDEK

  Publicerad 2009-11-30
  Läs artikeln
 • Celebra besök på Indek på 25-26/11

  Publicerad 2009-11-24
  Läs artikeln
 • Arbetsvetenskap har fått 1 290 000 kr för projektet "Gröna Pionjärer

  Publicerad 2009-10-16
  Läs artikeln