Till innehåll på sidan

Forskning inom institutionen

Industriell produktion är brett, tvärvetenskapligt och omfattar många olika typer av problem. Vi har tre huvudområden för forskning och utbildning med fokus på olika delar av tillverkningsprocessen. Varje huvudområde består i sin tur av ett antal olika forskningsteman.

Produktionsledning och Produktionslogistik

Engineer outside

Produktionsledning och strategiskt underhåll

Fokus på olika nivåer i produktionsorganisationen och beslutsstrukturen i syfte att förbättra förutsättningarna för effektivare utveckling och drift av lean och gröna produktionssystem.

System illustration

Produktionslogistik

Forskningen inom Produktionslogistik handlar både om digitalisering av alla processer och om behovet av en radikal omvandling mot en miljömässigt hållbar produktion. Två saker som kommer att förändra produktionslogistikens roll i flödet av varor och information.

Industriella produktionssystem

Robot

Människa-robot-system

Forskning inom området digitalisering och integration av avancerad IT-teknik inom tillverkningsindustrin. Vi arbetar även med idén om en digital fabrik. Affärsmodeller kopplar ihop de tekniska och strategiska dimensionerna i syfte att stödja innovationsprocessen.

Robot

Möjliggörare av avancerad produktion

Den strategiska forskningen inom precisionsteknik fokuserar på ett brett utbud av applikationsområden, såsom system och komponenter från flygindustrin och kärnteknik till elektroniska, medicinska och optiska delar.

Tillverkning och mätsystem

Man in greehouse

Cirkulära tillverkningssystem

Cirkulära tillverkningssystem-gruppen arbetar i framkant med cirkulär ekonomi och tar upp viktiga forskningsämnen som den komplexa bedömningen av cirkuläritet, effekterna på hållbarhetsutvecklingsmålen och kraven på en effektiv övergång som möjliggör förändring.

Hands with metal object

Tillverkningsmaskiner och processer

Tillverkningsmaskiner och processer-gruppen forskar på avancerade och konkurrenskraftiga koncept för att möjliggöra bearbetning av nya material och innovativa additiva och subtraktiva tillverkningssystem, vilket ger industriklara lösningar för en motståndskraftig och effektiv produktion.

Engineers

Precisionsteknik och metrologi

Precisionsteknik och metrologi-teamet täcker hela spektrumet av precisionsteknik – från komponentyta till tillverkningssystem och robotteknik – genom att forska i innovativa tillverknings- och mätsystem, tillämpningar av avancerade algoritmer för datadrivet beslutsfattande och fysikbaserade simuleringar.

Innehållsansvarig:Alexandra Von Kern
Tillhör: Institutionen för produktionsutveckling
Senast ändrad: 2022-06-15