Till innehåll på sidan

Om oss

Robotik, perception och lärande innefattar forskning inom robotik, datorseende och maskininlärning.

I framtiden kommer robotsystem som erbjuder avancerad service inom industri, sök- och räddningstjänst, i medicinska tillämpningar eller som assistenter till äldre bli en integrerad del av samhället, vilket gör att forskning inom detta område är viktigt och bidrar med avgörande kunskap.