Till innehåll på sidan

Om oss

Robotik, perception och lärande innefattar forskning inom robotik, datorseende och maskininlärning.

I framtiden kommer robotsystem som erbjuder avancerad service inom industri, sök- och räddningstjänst, i medicinska tillämpningar eller som assistenter till äldre bli en integrerad del av samhället, vilket gör att forskning inom detta område är viktigt och bidrar med avgörande kunskap.

Sociala Medier

Twitter logo

Följ oss på Twitter: @kth_rpl