Till innehåll på sidan

Studier inom robotik, perception och lärande

Avdelningen är involverad i program och kurser på master- och doktorandnivå inom robotik, reglerteknik, maskininlärning och datalogi.

Masternivå

Avdelningen för Robotik, Perception och Lärande är involverad inom olika kurser på masternivå. För aktuella kurser inom robotik, datorseende och maskininlärning hänvisar vi till relaterade masterprogram:

RPL erbjuder också examensarbeten. Mer information om tillgängliga ämnen finns till vänster.

Doktorandnivå

Doktorander vid RPL ingår i doktorandprogrammet för datalogi vid KTH. För information, se här: