Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om oss

Avdelningen för tal, musik och hörsel grundades 1951 av professor Gunnar Fant, en av de största pionjärerna i talkommunikation.

År 1951 grundade en av de stora pionjärerna inom talkommunikation, Gunnar Fant, Taltransmissionslaboratoriet vid KTH. Institutionens ursprungliga forskningsfokus har bevarats genom åren, men dess namn har varierat. 2011 firade vi 60 års oavbruten forskning om kommunikation och interaktion människor emellan och mellan människor och maskiner.

Institutionens forskning är tvärvetenskaplig och involverar bland annat lingvistik, fonetik, visuell och auditiv perception, kognitionsvetenskap och experimentell psykologi. Vår forskning tar avstamp I ett ingenjörsnära modelltänkande, och utgör en stadig grund för utveckling av multimodala system där tal, musik, ljud och gester kombineras för att skapa människolik kommunikation. Våra system kan ofta visa upp verkligt människolika beteenden, som till exempel att visa attityd och engagemang i social interaktion. Människolika talande dialogsystem och program för att föra in utrycksfullt innehåll i automatiserade musikaliska framföranden är mer än slående demonstrationer av vår insyn i människolik kommunikation: de har bred avsättning i applikationer inom kommunikation och databehandling, speciellt i mobila och sociala miljöer.

Ända sedan institutionens tidiga dagar har dess formande kärna varit en stark forskningsinriktning, och en stadig ström av gästforskare som besöker oss. Återväxten ombesörjs också, framförallt genom masterprogrammen i datalogi och mediateknik samt från skolans doktorandprogrammen i datalogi och medierad kommunikation.