Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gunnar Fant

Gunnar Fant 1919 - 2009

Gunnar Fant, en verklig pionjär inom talkommunikationsforskningen, grundade Taltransmissionslaboratoriet då han 1951 återvände till Sverige efter att han 1949-1951 forskat i USA, bl a vid MIT. Förutom talanalys och talsyntes var under de första åren språkstatistik och systemutvärdering viktiga projekt. Verksamheten expanderade kraftigt under 60-talet, först med hjälp av anslag från USA och senare även genom ökade svenska anslag. År 1966, då Gunnar Fant fick sin professur, hade laboratoriet vuxit till 20 personer.

 Mer information: