Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematisk statistik

Matematisk statistik är teorin om sannolikhet och statistik. Det är den teoretiska grunden för många probabilistiska modeller, beräkningstekniker och algoritmer och deras tillämpning på empiriska statistiska problem, dataanalys samt ett brett spektrum av ämnen inom tillämpad vetenskap och samhälle.