Till innehåll på sidan

Tribological Problems in Gears I and II (KM) av Klaus Michaelis

Gästföreläsning av Klaus Michaelis från FZG TU Münich.

Tid: Ti 2013-05-28 kl 13.15 - 17.00

Plats: Rum B242, Plan 2, Brinellvägen 83, Maskinkonstruktion, KTH Campus

Det kommer att vara en kort paus mellan del 1 och 2 under tiden 15.00-15.15.