Till innehåll på sidan

Avdelningen för Hälsoinformatik och logistik

Syftet med vår forskning är att främja välfungerande och hållbara system inom vården.

Underavdelningar

Data- och elektroteknik

Underavdelningen bedriver forskning om medicinska informations- och kommunikationssystem, ett område som blivit allt viktigare för hälso- och sjukvård, omsorg, rehabilitering, fysisk träning och hälsa.

Logistik och informatik i vård och omsorg

I framtidens vård sätts patienten mer i centrum, vilket kräver samordning av alla vårdleverantörer. Då kan logistiska principer vara ett stöd om de är utvecklade för de komplexa system som vården är.