Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utveckling av användargränssnitt i ett biomekaniskt visualiseringsprogram

Projektet Visualization through Imaging and Simulation (VIS) är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Sensegraphics AB. Målet är att visualisera biomekaniken bakom traumatiska huvud- och nackskador, så att sjukvårdspersonal, försäkringshandläggare eller utbildningspersonal ska få större förståelse för skadorna och om deras uppkomst.

Avdelning för Neuronik på KTH startades för mer än 10 år sedan och har använt finita elementmetoden för att simulera de biomekaniska förlopp som sker under skadeögonblicket. Dessa simuleringar har Sensegraphics konverterat till ett nytt format och kondenserat innehållet. Grundläggande funktioner för visualisering är paketerat i en API.

Vi behöver en examensarbetare som kan programmera ihop ett interface och implementerar API. Dessutom ska denne se till att fler nyttiga funktioner så att interfacet är användarvänligt. Avdelning för Neuronik på STH, KTH är uppdragsgivare och bihandledare kommer att vara vår industripartner SenseGraphics AB.

Vi ser gärna en person som har läst datateknik eller media som har stort intresse inom människa datorinteraktion. Det är önskvärt att personen i frågan kan jobba självständigt och ta egna beslut och dessutom kan samarbeta. Närmare avgränsningar samt utformning av examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan inblandade parter.

Skicka personligt brev, studieutdrag och CV till oss så fort som möjligt.

Kontakta Johnson Ho om du är intresserad