Till innehåll på sidan

Säkra beslut i en osäker värld – fråga Chat GPT eller sammanställ forskningen?

Agenda 2030-seminarium: I en osäker tid kan det vara svårt att få ett samlat svar på vad forskningen säger. Men pandemin visade att vi behöver sammanställd kunskap även under en kris. Idag går utvecklingen snabbt framåt och det går att fråga textrobotar som Chat GPT om svar på det mesta. Samtidigt är det viktigare än någonsin att noggrant värdera den information som ligger till grund för beslut.

Tid: On 2023-05-17 kl 11.15 - 12.00

Plats: Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull i Stockholm

Språk: Svenska

Den 17 maj arrangerar Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjuds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Talare:

  • Lisa Sennerby Forsse, ordförande i Rådet för evidensbaserad miljöanalys

  • Christoffer Carstens, chef för enheten för hållbar utveckling samt forskare inom hantering av klimatrelaterade osäkerheter, Länsstyrelsen Gävleborg

  • Ullrika Sahlin, forskare och expert på osäkerhet i vetenskapliga bedömningar, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet

  • Adam Wickberg, forskare inom artificiell intelligens och hållbar utveckling, Avdelningen för historiska studier, KTH

Läs mer och anmäl dig på denna länk!

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2023-05-02