Till innehåll på sidan

Kan AI få Nobelpris?

Hur påverkar AI framtidens forskning och vetenskap? Vad kan den få för betydelse? Ska AI kunna få Nobelpris? Välkommen till ett samtal på Nobelmuseet där tre forskare diskuterar ämnet från olika infallsvinklar!

Tid: Må 2023-10-02 kl 16.00 - 17.00

Plats: Nobelprismuseet, Stortorget 2

Exportera till kalender

Artificiell intelligens (AI) får en allt större betydelse, inte minst inom forskning. Inom flera vetenskapsområden är AI nödvändigt för att kunna bearbeta enorma mängder data. Vilka vetenskapliga genombrott kan AI ge? Påverkar denna utveckling tilltron till forskning? Och hur kan AI förändra och påverka forskarrollen - borde AI rentav kunna tilldelas Nobelpris?

I ett öppet samtal på Nobelprismuseet diskuterar tre forskare möjligheter, utmaningar och farhågor när AI får en allt viktigare roll inom forskningen.

Publiken får chans att besöka museets utställningar innan och efter.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2023-09-22