Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillverkning och processer

Simuleringar av kompositformning utförs för att förutsäga rynkutveckling och avvikelser i fibervinkel under flerskiktsformning av härdade prepregs.

Materialmodeller som beskriver "intraply shear" och "interply shear"-egenskaper utvecklas beroende på använt materialsystem, formningstryck, hastighet och temperatur. 

Simulering vs. verklig komponent vid inre fläns.

Automatisering och processkontroll

Metoder för automatiserad formning med hjälp av robot undersöks. Denna teknik gör det möjligt att styra formningssekvensen i önskad ordning, vilket föreslagits från simuleringar, vilket ger god kvalitet på det formade kompositmaterialet.

Modellering av värmeöverföring

Modellering av värmeöverföring spelar en viktig roll i utvecklingen av effektiva tillverkningsprocesser för kompositmaterial, t.ex. när det gäller att förutsäga optimala lokala temperaturer under formning. Det har visats att skräddarsydda formningstemperaturer som skiljer sig över materialets yta för att minska bearbetningstiden och förbättra kvaliteten på den formade komponenten. I synnerhet minskar radieförtunningen.

Formförvrängningar

Kompositstrukturer genomgår formförvrängningar under härdning och kylning på grund av sin anisotropa natur. Formförvrängningar av förstyvade kompositstrukturer studeras i olika doktorandprojekt och modellutveckling utförs. Exempel på studier inkluderar verktyg för formning och härdning av kompositer.