Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lättkonstruktioner

Forskargruppen för lättstrukturer har som vision att bedriva högklassig forskning om lättare, multifunktionella och resurseffektiva material och strukturer och därigenom stärka industrin och samhället i stort samtidigt som FN:s hållbarhetsmål eftersträvas. Fokus ligger på kompositmaterial och sandwichkonstruktioner, men även på lätta svetsade stålkonstruktioner. Forskningen omfattar material, strukturer, utformning, tillverkning, hållbarhet och integrerad funktionalitet och kopplar ihop teoretiska, numeriska och experimentella studier.

Läs mer om vår forskning på våra profilsidor