Till innehåll på sidan

Ljud och vibration (MWL)

När Marcus Wallenberg år 1974 avgick som styrelseordförande i Atlas Copco beslöt bolagets styrelse att hedra honom med en donation, Marcus Wallenbergs donation, till KTH. Donationen kom att utgöra den ekonomiska grunden till en ny institution, den första i sitt slag i Sverige, inom området ljud och vibrationer och maskinakustik.

Professurens första innehavare var Göran Gadefelt som tillträdde tjänsten 1977. I början av 1980-talet bestod institutionen av 5 anställda. 1987 övertogs donationsprofessuren av Anders Nilsson. Institutionen för Farkostteknik bildades 1993 genom en sammanslagning av institutionerna för Teknisk Akustik, Fordonsteknik, Järnvägsteknik och Skeppsteknik. Vid samma tid erhöll Teknisk Akustik en donation från Alice och Knut Wallenbergs stiftelse för att bygga ett nytt laboratorium; Marcus Wallenberglaboratoriet för ljud- och vibrationsforskning (MWL) . Det nya laboratoriet med unika möjligheter till experimentella undersökningar av ljud och vibrationer invigdes av Marcus Wallenbergs son Peter Wallenberg i mars 1997.

Idag är MWL en del av Institutionen för Teknisk mekanik och har med ca 35 anställda vuxit till Skandinaviens största högskolecentrum för forskning inom ljud och vibrationsområdet. Vid MWL har vi tillgång till utrustning och högklassiga lokaler för ljud och vibrationsmätningar . Har du behov av assistans med buller- och vibrationsmätning samt utredningar kring akustikproblem är du välkommen att kontakta oss för en fortsatt diskussion om dina behov.

Läs mer om vår forskning och undervisning på våra profilsidor

Emeritus

Tillhör: Institutionen för Teknisk Mekanik
Senast ändrad: 2023-10-30