Hoppa till huvudinnehållet

Elias Alfredo Zea Marcano

Profilbild av Elias Alfredo Zea Marcano

BITR. UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 8
E-post
Rum

Om mig

Född i Caracas, Venezuela, i 1989. Elektrotekniksexamen vid Universidad Simón Bolívar (Caracas, 2013), och doktorsexamen i farkostteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), (Stockholm, 2017) under handledning av Prof. Ines Lopez Arteaga. Postdoc (2018-2019) och forskare (2020-2023) vid Marcus Wallenberg Laboratoriet för Ljud och Vibrationsforskning (MWL). Jag är mottagaren av den "Best Paper and Presentation Award for Young Researchers" av den European Acoustics Association, vid den 23:e International Congress on Acoustics (Aachen, 2019) och ett Etableringsbidrag beviljad av Vetenskapsrådet (Stockholm, 2020).

Sedan Mars 2023 är jag biträdande universitetslektor inom teknisk akustik vid MWL, med intressen som sträcker sig från teoretisk akustik till experimentella metoder, och starkt fokus på signalbehandling, harmonisk analys, och datadrivna metoder. Jag är recensent i flera internationella journaler inom akustik, vibrationer, och signalbehandling: The Journal of the Acoustical Society of America; Journal of Sound and Vibration; Applied Acoustics; Mechanical Systems and Signal Processing, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing; Noise Control and Engineering Journal; Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control.

Nyheter

Nuvarande forskningsprojekt

 • Datadriven modelering av resonansfrekvenser och egenmoder i dagliga akustiska miljöer, med tillämpningar i ljuddämpning och stadsplanering. Samarbetspartners: NTNU och Siemens.
 • Mätningar av ljudabsorptionskoefficient av finita material med djupinlärning. Samarbetspartners: Federal Univerisity of Santa Maria, Siemens, Rensselaer Polytechnic Institute, och NTNU.
 • Glesmodelering av vågfält i rumtid, med tillämpningar som akustiska fält i rum och kapillärvågor i vatten. Samarbetspartners: University of Sheffield och University of Trento.
 • Litteraturstudie inom teknisk akustik med språkbehandling tekniker. Samarbetspartners: ABB, NeuralMind, och University of Campinas.
 • Hållbar luftfart gällande buller, flygtrafikledning, och droner. Samarbetspartners: Universidad Carlos III de Madrid, Aurskall Akustik, University of Salford, TU Delft, mfl.

Min forskning finanseras av Vetenskapsrådet och den Europeiska kommissionen.

Utvalda publikationer

 1. Zea et al. (2023), "Sound absorption estimation of finite porous samples with deep residual learning," Journal of the Acoustical Society of America154(4), 2321–2332.
 2. Zea and Laudato (2021) "On the representation of wavefronts localized in space-time and wavenumber-frequency domains," JASA Express Letters1(5), 054801.
 3. Zea, Fernandez-Grande, and Lopez Arteaga (2020) "Separation of rail and wheel contributions to pass-by noise with sparse regularization methods," Journal of Sound and Vibration487, 115627.
 4. Zea (2019) "Compressed sensing of impulse responses in rooms of unknown properties and contents," Journal of Sound and Vibration459, 114871.
 5. Zea et al. (2017) "Wavenumber–domain separation of rail contribution to pass-by noise," Journal of Sound and Vibration409, pp. 24–42.

Alla mina publikationer finns här.

Inspelade tal

Handledarerfarenhet

 • J. Ling, Examensarbete, KTH / Zound Industries (2023).
 • O. Lundin, Examensarbete, KTH / Siemens / NTNU (2022).
 • F. Vernersson, Examensarbete, KTH / Delta Akustik (2022).
 • M. Vourakis, Industridoktorand (medhandledare), Chalmers / KTH / Volvo (2021–).
 • R. Vestman, M. Westberg, Kandidatexamensarbete, KTH / Astrid Education (2021).
 • P. Gräsberg, V. Söderlund, Individuellt projekt SD2101, KTH / ACAD (2020).
 • J. Chow, E. Kouamé, Kandidatexamensarbete, KTH / Scania (2020).
 • A. G. Cairelli, Examensarbete (medhandledare), Politecnico di Milano (2020).
 • G. Eriksson, Individuellt projekt SD2102, KTH (2019).
 • T. van Loon, BSc praktik, Technical University of Eindhoven / ABB-CRC (2018).
 • V. Reyes, Examensarbete, University of York (2016).
 • L. Manzari*, Examensarbete, KTH (2014).

*Beviljad "Bästa Examensarbete" av det Svenska Akustiska Sällskapet i 2015.

Är du intresserad av att göra ditt exjobb med oss? Kolla vår exjobbprojekts lista i Canvas.

Examensarbete möjligheter

 • Projekt inom beräkningsmodeller för rumsakustik, i samarbete med Siemens (läs mer här).
 • Projekt inom beräkningen av individualiserade huvudrelaterade överförningsfunktioner med maskin inlärning, i samarbete med University of Cologne (läs mer här).

Undervisningserfarenhet


Kurser

Byggnadsakustik och samhällsbuller (SD2166), lärare | Kurswebb

Experimentell strukturdynamik, projektkurs (SD2150), lärare | Kurswebb

Ljud och vibrationer (SD1120), lärare | Kurswebb

Signaler och mekaniska system (SD2125), examinator, lärare | Kurswebb