Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Romain Rumpler

Profilbild av Romain Rumpler

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 8

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Mina forskningsintressen handlar om numeriska metoder för och modellering av kopplade akustik- och vibrationstillämpningar, inklusive effektiv finita element modellering av storskaliga problem, designoptimering och akustiska material eller metamaterial. Som en del av centrumet för Eco2 Vehicle Design har jag dessutom nyligen genomfört en rad initiativ med inriktning på transportbuller, bland annat utveckling av en blandad experimentell-numerisk metod, bedömning av bullerpåverkan, som används i dynamiskt kontrollerade trafikstrategier.


Min forskning har finansierats av flera regionala, nationella och internationella bidrag, bland annat från Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS), Verket för innovationssystem (VINNOVA), Europeiska kommissionen (Shift2Rail järnvägsinitiativet, program CIVITAS), Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), Stockholms stad eller Region Stockholm.


Kurser

Byggnadsakustik och samhällsbuller (SD2166), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk akustik, avancerad nivå (SD211X), examinator | Kurswebb

Fordonsakustik och vibrationer (SD2190), examinator | Kurswebb

Fordonsakustik och vibrationer (SD2191), examinator | Kurswebb

Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik (SA2002), lärare, assistent | Kurswebb

Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner (SD1116), lärare | Kurswebb

Ljud och vibrationer (SD1120), lärare | Kurswebb

Numeriska metoder för akustik och vibrationer (SD2175), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Strukturakustik (SD2140), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Teknisk akustik (SD2111), lärare | Kurswebb