Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Design of Silent and Vibration-free Products

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Allmän kursinformation

Kursens målsättning

Kursens målsättning är att ge kunskaper nödvändiga för att utveckla tystare och vibrationsfriare farkoster, maskiner, produkter, processer och miljöer.

Kursen skall vidare:

  • Utgående från praktiska tillämpningar och frågeställningar träna förmågan att identifiera, med enkla modeller kritiskt analysera och föreslå lösningar till ljud- och vibrationsproblem.
  • Inom ramen för ett teknikvetenskapligt ämnesområde gå ifrån grundläggande fysik till lösning av problem som berör människan i dess vardag.
  • Inkludera ett helhetsperspektiv som lagar, bestämmelser, standarder och arbetslivs-, etik-, och miljöfrågor.

Råd från förra årets deltagare

  • Gör förberedelse- och inlämningsuppgifterna. De ger ett bra kvitto på att du hänger med i kursen.
  • Läs boken och lär dig hitta i den. Du får använda den på problemtentamen.
  • Satsa på teorikontrollskrivningarna. De ger godkänt på teoridelen och du kan ägna all tentamenstid till problemdelen.

Nyheter till årets kursomgång

Har du påbörjat kursen tidigare läsår? Då kan det vara bra att känna till några förändringar till årets kursomgång.

Tentamen och kontrollskrivningar

  • Antalet kontrollskrivningar har ökat från två till tre. Detta medför att mängden stoff att läsa in till ett enskilt KS-tillfälle minskar.
  • Om du har minst 6 p på två av problemkontrollskrivningarna får du 10 p på problemtentamens första uppgift (P1). Du kan därmed ägna all tid åt uppgifterna P2 - P4.
  • Om du har minst 6 p på samtliga tre problemkontrollskrivningar får du 18 p på problemtentamens två första uppgifter (P1 och P2). Du har därmed godkänt på problemtentamen TENB. Om du vill ha högre betyg kan du ägna tentamenstiden åt uppgifterna P3 och P4.

Teachers