Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Fri 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 30 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Mon 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Thu 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 5 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Mon 9 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Mon 9 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 10 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Wed 11 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Thu 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 12 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Thu 12 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Thu 12 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Fri 13 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: V12, V21, V32, V33, ...
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 17 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Tue 17 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Tue 17 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 17 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 17 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 1 - MWL-lab, Teknikringen 8
Fri 20 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Fri 20 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 24 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Wed 25 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Wed 25 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Wed 25 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Wed 25 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Wed 25 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Thu 26 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Fri 27 nov 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: M23, M24, M31, M32, ...
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Mon 30 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Mon 30 nov 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Tue 1 dec 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Wed 2 dec 17:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Note: Lab 2 - MWL-lab, Teknikringen 8
Thu 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 3 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Tue 8 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Fri 11 dec 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: Q26, Q31, Q33, Q34, ...
Week 51 2020 Show in My Schedule
Mon 14 dec 08:00-12:00 Räknestuga
HT 2020
Math workshop
Location: Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Mon 11 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: V21, V22, V32, V34
Feedback News