Hoppa till huvudinnehållet

Jämför utbildningsprogram
Jämför fler utbildningar
Jämför fler utbildningar

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och få en snabb överblick av utbildningarnas likheter och skillnader. Klicka dig vidare till programbeskrivningen för fördjupad information om bland annat kursinnehåll, intervjuer med studenter och kontaktinformation.

Byggproduktion 120 hp

Byt
Matematik

• Matematik

Fysik

• Byggfysik med byggmateriallära

Byggteknisk bas

• Betongkonstruktion
• Byggteknik 1 små hus, tekniskt arbete, Cad 1
• Byggteknik 2 stora hus, materiallära, Cad 2, Anläggning A
• Statik och hållfasthetslära

Digitala metoder och verktyg

• Building Information Modeling

Byggtekniska tillämpningar

• Fältmätningsteknik och anläggning B
• Byggekonomi och kvalitet
• Byggproduktion och ledarskap
• Byggprocessen
• Byggstyrning

Valbar kurs eller inriktning

• Valfria kurser i årskurs 2
Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet. Läs mer om inriktningar och valbara kurser i programbeskrivningen.

Projekt/Examensarbete

• Projekt hus och installationer
• Examensarbete

Examen
Högskoleexamen
Längd
2 år heltid, 120 högskolepoäng
Campus
KTH Campus

Årskurs 1-2

Ämnesöversikt och kurser

Klicka på eller för markören över diagrammet för mer information.
Matematik 6%
Fysik 6%
Byggteknisk bas 27%
Digitala metoder och verktyg 6%
Byggtekniska tillämpningar 29%
Valbar kurs eller inriktning 13%
Projekt/Examensarbete 13%

Jämför med ett annat program

Open program selection