Till innehåll på sidan

Kursutbud för fristående studerande

Här hittar du KTH:s utbud av kurser för fristående studerande som omfattar vidareutbildningskurser, programkurser och teknikkomplementära kurser inom olika områden.

Våra fristående kurser riktar sig främst till dig som yrkesverksam civilingenjör, högskoleingenjör eller arkitekt men även du som har andra relevanta förkunskaper är välkommen att söka.

Kurserna har nationell antagning på antagning.se . Läs mer om hur du anmäler dig på Anmälan för fristående studerande .

Observera. Om du är inskriven som programstuderande på KTH ska du göra dina val av kurser på annat sätt. Kontakta din studievägledare för mer information.

Kurskod Kursnamn Startdatum Omfattning Studietakt Anm.kod
LS142V Professionell retorik för ingenjörer 2022-01-31 3,0 hp 33% 20012
LS143V Praktisk retorik för digitala presentationer 2022-02-21 1,5 hp 50% 20013
ML1109 Hållbart ledarskap med lean 2022-03-07 2,0 hp 10% 20026
MH2300 Funktionella material 2022-03-21 6,0 hp 33% 20037
AI108V Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling 2022-03-21 15,0 hp 75% 20043
LD1000 Lär dig lära online 2022-03-21 2,0 hp 10% 20059
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet 2022-03-21 7,5 hp 50% 60446
AK2202 Genus och teknik 2022-03-21 7,5 hp 50% 60771
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 2022-03-21 7,5 hp 50% 20007
ED2200 Energi och fusionsforskning 2022-03-21 6,0 hp 33% 60456
CH204V Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling 2022-03-21 3,0 hp 25% 20036
DD2448 Kryptografins grunder 2022-03-21 7,5 hp 50% 60447
AK1204 Miljöhistoria 2022-03-21 7,5 hp 50% 20008
CH208V En god fysikalisk arbetsmiljö - riskbedömning och utveckling 2022-03-21 3,5 hp 25% 20049
DD1327 Grundläggande datalogi 2022-03-21 6,0 hp 33% 60448
CM2019 Ultraljud 2022-03-21 7,5 hp 50% 60795
MG1012 Oförstörande provning 2022-03-21 3,0 hp 17% 20033
IK2508 Trådlös transmissionsteknik 2022-03-21 7,5 hp 50% 60458
ML2303 Digitalisering för hållbar produktion 2022-03-21 9,0 hp 67% 60545
ML1605 Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion 2022-03-21 6,0 hp 33% 60548
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 2022-03-21 7,5 hp 50% 60776
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 2022-03-21 9,0 hp 50% 60803
AG2148 Förvaltning av mark- och vattenresurser 2022-03-21 7,5 hp 50% 61266
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 2022-03-21 9,0 hp 50% 60808
MH1031 Keramiska material 2022-03-21 8,0 hp 50% 60778
ML1613 Underhållsteknik, fortsättningskurs 2022-03-21 7,5 hp 50% 60550
SI150V Inledande relativitetsteori 2022-03-21 4,5 hp 25% 20003
CH203V Design av ergonomiska produkter 2022-03-21 2,5 hp 17% 20046
AK123V Stockholms teknikhistoria 2022-03-21 4,0 hp 25% 20044
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps 2022-03-21 7,5 hp 50% 60450
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 2022-03-21 6,0 hp 33% 60804
MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 2022-03-21 6,0 hp 33% 20032
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 2022-03-21 7,5 hp 50% 60451
BB1000 Programmering i Python 2022-03-21 7,5 hp 50% 60796
CB203V Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion 2022-04-25 4,0 hp 100% 20017