Skolans ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Ledningsgruppen sammanträder i regel varannan vecka.

Ledamöter

Muriel Beser Hugosson, vice skolchef 087906842
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665
Fredrik Gröndahl, universitets l/prefekt 087906158
Sven Ove Hansson, avdelningsföreståndare 087909564
Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor 087908799

Emma Bergqvist Studeranderepresentant

Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Jeanette Ekberg, ekonomi ansvarig 087907379
Per Franson, universitetsadjunkt


Sekreterare

Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Adjungerade

Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Maria Hult, informatör/kommunikatör 087909416
Till sidans topp