Skolans ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Ledningsgruppen sammanträder i regel varannan vecka.

Namn Funktion  
Stellan Lundström Ordförande, dekan  
Muriel Beser Hugosson Prodekan  
Fredrik Gröndahl Prefekt Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik Vakant, proprefekt
Anders Johansson Prefekt Arkitektur, Prodekan Arkitektutbildningen

Helena Mattsson, proprefekt forskning

Per Franson, proprefekt grundutb.

Hans Westlund Prefekt Samhällsplanering och miljö Yifang Ban, proprefekt
     
Sven Ove Hansson Prefekt Filosofi och historia, Forskarutbildningsansvarig Nina Cyrén Wormbs, proprefekt
Anders Karlström Prefekt Transportvetenskap

Jonas Eliasson, proprefekt

Tina Karrbom Gustavsson Prefekt Fastigheter och byggande Svante Mandell, proprefekt
     
Johan Silfwerbrandt Prefekt Byggvetenskap Folke Björk, proprefekt
Fredrik Hilding Studeranderepresentant  Emma Bergqvist, suppleant
Johanna Stellan Administrativ chef  
Catherine Pimenta HR-ansvarig  
Jeanette Ekberg Funktionsansvarig ekonomi  
Joel Franklin Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad  
Jesús Azpeitia Grundutbildningsansvarig Arkitektur  
Amy Rader Olsson Föreståndare Centrum för hållbart samhällsbyggande, adjungerad  
     
Sten Löthagen Infrastrukturansvarig, adjungerad  
Maria Hult Kommuniaktionsansvarig, adjungerad  
Sara Borgvall Sekreterare  

Samtliga nås per e-post enligt fornamn.efternamn@abe.kth.se

Till sidans topp