Skolans ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Ledningsgruppen sammanträder i regel varannan vecka.

Ledamöter

Muriel Beser Hugosson, vice skolchef 087906842
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665
Fredrik Gröndahl, universitets l/prefekt 087906158
Sven Ove Hansson, avdelningsföreståndare 087909564
Tina Karrbom Gustavsson, universitetslektor 087908799

Emma Bergqvist Studeranderepresentant

Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413
Jeanette Ekberg, ekonomi ansvarig 087907379


Sekreterare

Sara Borgvall, hr- handläggare 087906409

Adjungerade

Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674
Maria Hult, informatör/kommunikatör 087909416

Samverkansansvarig

Föreståndare Centrum för hållbart samhällsbyggande

Till sidans topp