Skolans ledningsgrupp

Ledningsgruppen ger dekanen stöd i arbetet med utvecklingen av skolan. Ledningsgruppen sammanträder i regel varannan vecka.

Namn Funktion  
Stellan Lundström Ordförande, dekan  
Muriel Beser Hugosson Prodekan  
Fredrik Gröndahl Prefekt Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik Åsa Moberg, proprefekt
Anders Johansson Prefekt Arkitektur, Prodekan Arkitekturutbildningen

Katja Tollmar Grillner, Proprefekt forskning

Jesús Azpeitia, Proprefekt grundutb.

Hans Westlund Prefekt Samhällsplanering och miljö Patric Jansson, proprefekt
     
Sven Ove Hansson Prefekt Filosofi och historia, Forskarutbildningsansvarig Nina Cyrén Wormbs, Proprefekt
Anders Karlström Prefekt Transportvetenskap

Nicole Kringos, Proprefekt

Thomas Kalbro Prefekt Fastigheter och byggande Svante Mandell, Proprefekt
     
Johan Silfwerbrandt Prefekt Byggvetenskap Folke Björk, Proprefekt
     
Johanna Stellan Administrativ chef  
Marie Korostenski HR-ansvarig  
     
Joel Franklin Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad  
Jesús Azpeitia Grundutbildningsansvarig Arkitektur  
Amy Rader Olsson Föreståndare Centrum för hållbart samhällsbyggande, adjungerad  
     
Sten Löthagen Infrastrukturansvarig, adjungerad  
Maria Hult Informationsansvarig, adjungerad  
Catherine Pimenta Sekreterare  

Samtliga nås per e-post enligt fornamn.efternamn@abe.kth.se

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors