Hoppa till huvudinnehållet

Eva Liedholm Johnson

Profilbild av Eva Liedholm Johnson

Universitetslektor, GA

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Universitetslektor i fastighetsvetenskap, teknologie doktor i fastighetsteknik, civilingenjör i lantmäteri

Grundutbildningsansvarig på ABE-skolan.

Forskning och undervisning om bl.a. markanknutna rättigheter såsom mineralrättigheter, fastighetsbildning och regelsystem kring markens användning


Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), examinator | Kurswebb

Fastighetsutveckling och regelsystem (AI1518), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Förvaltning av mark- och vattenresurser (AG2148), lärare | Kurswebb

Lärande för hållbar utveckling (LH215V), lärare | Kurswebb

Speciell fastighetsrätt (AI1519), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Eva Liedholm Johnson